پیشنهاد و انتقاد


در گاج بهترین صدا، صدای دانش‌آموز است.


برای ارائه انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود با شماره زیر تماس بگیرید:

  • مسئول پیگیری نقض چاپ: ۰۲۱-۶۴۳۴ ۳۱ ۴۳ (خانم توسلیان)
  • مسئول پیگیری سفارش‌های (ارسالی): ۰۲۱-۶۴۳۴ ۳۱ ۴۹ (آقای شرافتیان)
  • مسئول پیگیری مشکلات فنی سایت: ۰۲۱-۶۴۳۴ ۶۶۶۶ (خانم حسنی)
  • مسئول پیگیری مشکلات فنی اپلیکیشن: ۰۲۱-۶۴۳۴ ۶۶۶۶ (خانم حسنی)
  • مسئول پیگیری مشکلات کارنامه آزمون: ۰۲۱-۶۴۳۴ ۲۱ ۱۶ (آقای مومن‌زاده)
  • مسئول پیگیری مشکلات کارنامه آزمون: ۰۲۱-۶۴۳۴ ۲۱ ۴۶ (آقای عبدالمحمدی)